team
Search

Szállítási és fizetési információk

  1. ​A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Felhasználónak email útján küldött – megrendelés elfogadásáról szóló – visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a  menüpontjában tájékozódhat. A megrendelt terméket Felhasználó – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén.

1.2. Szállítási határidő

1.2.1. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárát előre kifizette, a termék a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára beérkezésének napját követő maximum 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

1.2.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, a termék a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszajelzését követő maximum 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

1.2.3. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten de rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 7-14 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

1.3. A fuvarozó:

1.3.1. Szolgáltató fuvarozóként veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
e-mail: [email protected]

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám:12369410-2-44

Közösségi adószám:HU12369410

Telefon: (+36 29) 88 67 00
Mobil: +36 20 890-0660

Webhely: https:///

Fuvarozó Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további szabályokat a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. honlapján elérhető „Általános Szerződési Feltételek” dokumentum tartalmazza (https://mygls.hu/aszf/)

1.3.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, azt Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

1.3.3. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati-kezelési útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor – ha a felelős személye nem állapítható meg – a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a “Általános szerződési feltételek” 14. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

1.3.4. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint – ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni – az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó által a megrendeléssel összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti.

2. Felhasználó a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal együtt az alábbi módokon fizetheti meg.

2.1. Előre fizetés banki átutalással: Átutalás esetén az alább megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni. 

Átutalással történő fizetés esetén Felhasználónak a fizetendő összeget az utalási adatokat is tartalmazó, megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (email) kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus küldeményeket – így a visszajelző email-t is – jelen szerződés Felei a küldés napján kézbesítettnek tekintik.​​

MOVO Produkciós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank  Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10401024-50526676-54821007
IBAN: HU59 1040 1024 5052 6676 5482 1007
SWIFT kód: OKHBHUHBXXX

2.2. Utánvétel -házhozszállítás esetén: A fizetendő összeget a kézbesítéskor Fuvarozónak kell megfizetni készpénzben vagy bankkártyával.